top of page

Endring i terskelverdiene for fravalg av revisor - ny tolkning

Fra 1. mai 2023 er det endringer terskelverdiene for å unnlate revisjon jf aksjeloven § 7-6.


For beslutning om å unnlate revisjon gjelder følgende terskelverdier:

  • Driftsinntektene av den samlede virksomheten må være mindre enn 7 millioner kroner.

  • Selskapets balansesum må være mindre enn 27 millioner kroner.

  • Gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger ti årsverk.


Dersom selskapet ikke har fastsatt sitt første årsregnskap gjelder følgende krav:

  • Aksjeinnskuddene i forbindelse med stiftelsen må være mindre enn 27 millioner kroner.

For mer informasjon se brønnøysundregistrene sine sider.

25 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page