top of page

Kompensasjonsordning 2

Førstkommende mandag den 18. Januar klokken 08.00 åpner kompensasjonsordning.no for mottak av søknader om kompensasjon for foretak med stort omsetningsfall.


Det fremkommer av kompensasjonsordningen sine nettsider at det er flere punkter en bør starte å forberede seg på allerede nå.


Først vil vi gå inn på hvem som kan søke tilskudd etter kompensasjonsordning 2.

 • Gitt at nærmere vilkår er oppfylt kan de fleste foretak med skattepliktig virksomhet i Norge søke om tilskudd.

De som faller utenfor denne ordninger er blant annet:

 • Finanspliktige

 • Petroleumsskattepliktige

 • De som driver med produksjon og distribusjon av elektrisitet

 • Flyselskaper

 • Barnehager

 • Fisjonerte selskaper

Videre er det er krav om 30% omsetningsfall sammenlignet med tilsvarende periode året før.


I søknaden vil de trenge en oversikt over faste uunngåelige kostander og omsetning for perioden du søker tilskudd for, samt omsetning for tilsvarende periode i 2019.


ved faste uunngåelige kostnader menes det: for eksempel

 • Leie næringslokale

 • Lys, varme

 • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.

 • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l

 • Regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l

 • Elektronisk kommunikasjon, porto mv.

 • Forsikring og avgifter på transportmidler

 • Kontingenter med fradragsrett

 • Forsikringspremie

 • Netto rentekostnader

 • Eventuelle kostnader til dyrestell, fôr og veterinær


Og ved omsetning:

 • Faktisk omsetning for perioden du søker tilskudd for

 • Annen mottatt støtte i forbindelse med pandemien for perioden du søker tilskudd for

 • Omsetning for tilsvarende periode i 2019 (gjelder ikke for foretak som er etablert senere)

 • Total omsetning for januar og februar 2020 (gjelder for foretak som er registrert mindre enn ett år tidligere enn perioden det søkes om tilskudd for)


Søknaden skal bekreftes av enten autorisert regnskapsfører eller revisor før den kan sendes inn. For mer utdypende informasjon se kompensasjonsordningen eller Regnskap Norge sine sider


Dersom ditt selskap oppfyller kravene om tilskudd fra kompensasjonsordning 2, ta kontakt med oss allerede i dag så kan vi starte forberedelsene av søknaden.

37 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page